כללי הזהב למארגני ועידות וכנסים

  • בקשו ייעוץ והצעות מחיר ממתורגמן ישראיק – מתורגמני ישראל.
  • שוחחו על סוגי תרגום ועל הציוד הדרוש לפני סיכום סופי בנוגע למקום האירוע.
  • מומלץ להשתמש בציוד טכני התואם את תקני ISO.
  • הקפידו על העסקת מתורגמנים מקצועיים. אל תקריבו את האיכות לטובת חיסכון כוזב.
  • הקפידו לחתום על חוזים מפורטים עם המתורגמן מארגן הצוות כדי להימנע מאי-הבנות.
  • שלחו את מסמכי הכנס וכל חומר ההכנה אל המתורגמנים מוקדם ככל האפשר.
  • השתדלו לקיים לא יותר מ-2 מושבים שאורכו של כ"א אינו עולה על שלוש שעות במשך היום. יש לקחת בחשבון את השפעת הלחץ והעייפות על מתורגמנים, כמו גם על טווח הקשב והריכוז של המשתתפים.
  • תדרכו את המשתתפים ואת הדוברים על השימוש בשירותי המתורגמנות לפני תחילת הכנס.
  • מנו נציג שיהיה אחראי לקשר עם ראש צוות המתורגמנים לאורך כל הכנס.

Recommended citation format:
AIIC. "כללי הזהב למארגני ועידות וכנסים". israiic.co.il December 2, 2015. Accessed July 4, 2020. <http://israiic.co.il/p/7486>.